Promocje
Herbaty zielone 10 szt. Green Tea Forte
Herbaty zielone 10 szt. Green Tea Forte

100,00 zł

Cena regularna: 108,64 zł

Najniższa cena: 100,00 zł
opak.
Zestaw herbat 20 szt. Wellbeing Tea Forte
Zestaw herbat 20 szt. Wellbeing Tea Forte

145,00 zł

Cena regularna: 160,41 zł

Najniższa cena: 155,00 zł
opak.
Zestaw herbat 20 szt. Lotus Tea Forte
Zestaw herbat 20 szt. Lotus Tea Forte

132,00 zł

Cena regularna: 148,11 zł

Najniższa cena: 139,00 zł
opak.
Herbata ziołowa sypana Wellbeing Radiance Tea Forte
Herbata ziołowa sypana Wellbeing Radiance Tea Forte

55,00 zł

Cena regularna: 69,99 zł

Najniższa cena: 69,99 zł
szt.
Herbaty ziołowe 20 szt. Herbal Retreat Tea Forte
Herbaty ziołowe 20 szt. Herbal Retreat Tea Forte

132,00 zł

Cena regularna: 148,11 zł

Najniższa cena: 138,00 zł
opak.
Kubek termiczny Fleur Tea Forte
Kubek termiczny Fleur Tea Forte

95,00 zł

Cena regularna: 113,39 zł

Najniższa cena: 113,39 zł
szt.
Zestaw herbat 10 szt. Chakra Tea Forte
Zestaw herbat 10 szt. Chakra Tea Forte

100,00 zł

Cena regularna: 108,64 zł

Najniższa cena: 100,00 zł
opak.
Herbata ziołowa sypana Wellbeing Purify Tea Forte
Herbata ziołowa sypana Wellbeing Purify Tea Forte

55,00 zł

Cena regularna: 69,99 zł

Najniższa cena: 69,99 zł
szt.
Kubek termiczny Chakra Tea Forte
Kubek termiczny Chakra Tea Forte

95,00 zł

Cena regularna: 113,39 zł

Najniższa cena: 95,00 zł
szt.
Kubek termiczny Mariposa Tea Forte
Kubek termiczny Mariposa Tea Forte

95,00 zł

Cena regularna: 113,39 zł

Najniższa cena: 100,00 zł
szt.
Herbata ziołowa sypana Wellbeing Serenity Tea Forte
Herbata ziołowa sypana Wellbeing Serenity Tea Forte

55,00 zł

Cena regularna: 69,99 zł

Najniższa cena: 69,99 zł
szt.
Zestaw herbat SUPER TRIO Tea Forte
Zestaw herbat SUPER TRIO Tea Forte

270,00 zł

Cena regularna: 296,30 zł

Najniższa cena: 269,00 zł
opak.
Polityka prywatności

 

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego TEAFORTE.PL

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych:

 

A.) Administrator Pani/Pana danych osobowych to:

 

Spółka  TURAM DISTRIBUTION sp. z o.o. z siedzibą w Zabłotcach (dalej jako: „TURAM DISTRIBUTION Sp. z o.o.”) pod adresem: 38-500 Sanok, Zabłotce 156, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000374447, REGON: 180021672, NIP: 6881254754, BDO: 000287377, sklep@teaforte.pl oraz tel.: 662254612.

 

B.) Zaufani partnerzy to:

 

- Facebook Ireland (Hanover Reach 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia),

- Facebook, Inc.(1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, USA),

- Google Ireland Limited (Gordon House Barrow St Dublin 4, Irlandia),

- Google, LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA),

- Active Campaign, LLC ( 1 North Dearborn St 5th Floor, Chicago, IL 60602, USA),

- Synerise SA (ul. Lubostroń 1, 30-383 Kraków, Polska),

- Spotify AB (Regeringsgatan 19, 111 53 Stockholm Sweden),

- Apple Inc. (One Apple Park Way, Cupertino, California, USA, 95014),

- Zendesk Inc. (989 Market St., San Francisko CA 94103),

- ING Bank Śląski S.A. (40-086 Katowice, ul. Sokolska 34),

- Twisto Polska sp. z o.o. (00-375 Warszawa, ul. Smolna 40).

 

 

Inspektor ochrony danych osobowych TURAM DISTRIBUTION Sp. z o.o. oraz jego dane kontaktowe:

 

TURAM DISTRIBUTION Sp. z o.o. nie wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych.

 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych ochrony danych osobowych można się kontaktować poprzez skorzystanie z następujących danych kontaktowych:

 

Adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych

TURAM DISTRIBUTION Sp. z o.o. (adres: 38-500 Sanok, Zabłotce 156)

Adres e-mail: sklep@taeforte.pl

 

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i w jakich celach są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?

 

TURAM DISTRIBUTION Sp. z o.o. przetwarza i przechowuje dane Pani/Pana dane osobowe w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

 

 

W odniesieniu do świadczenia usług przez TURAM DISTRIBUTION Sp. z o.o. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 

- promocji i reklamy działalności, produktów i usług oferowanych przez TURAM DISTRIBUTION Sp. z o.o. oraz Sklepie Internetowym TEAFORTE.PL – w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę i wyłącznie w zakresie określonym taką zgodą) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody;

 

- wysyłki newslettera ze sklepu na Stronie Internetowej TEAFORTE.PL – pod warunkiem zapisania się na newsletter, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i nie dłużej niż do momentu rezygnacji z usługi newslettera;

 

- zawarcia i prawidłowej realizacji zawartych z Panią/Panem umów, w szczególności dostarczenia zamówionych produktów w Sklepie Internetowym TEAFORTE.PL oraz rozpatrzenia reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z tymi umowami;

 

- monitorowania Pani/Pana aktywności na stronie internetowej i Sklepie Internetowym TEAFORTE.PL, oraz w mediach społecznościowych TURAM DISTRIBUTION Sp. z o.o., w celu dostosowania wyświetlanej zawartości do Pani/Pana potrzeb oraz udoskonalania usług przez nas świadczonych, co jest naszym usprawiedliwionym interesem prawnym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu, przy czym w tym celu w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie,

 

- podejmowania w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym decyzji opartych o profilowanie  - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody na takie działanie,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody,

 

- zapewnienia bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego TEAFORTE.PL, co jest naszym usprawiedliwionym interesem prawnym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i nie dłużej niż w czasie niezbędnym dla realizacji wskazanego celu lub do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji, gdy Administrator nie będzie w stanie wykazać podstaw nadrzędnych wobec praw i wolności osoby składającej sprzeciw;

 

- określenia grup docelowych reklam oraz innych aktywności użytkownika przy pomocy narzędzi do pomiaru skuteczności działań marketingowych online - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu;

 

- określenia grup docelowych reklam oraz innych aktywności użytkownika przy pomocy narzędzi do pomiaru skuteczności działań marketingowych online - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

 

- realizacji uzasadnionych interesów TURAM DISTRIBUTION Sp. z o.o., w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń przez TURAM DISTRIBUTION Sp. z o.o., archiwizacja w celu ochrony interesu prawnego TURAM DISTRIBUTION Sp. z o.o. - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu. W przypadku dochodzenia roszczeń lub ochrony interesu prawnego TURAM DISTRIBUTION Sp. z o.o. wykorzystujemy zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, ale jest to niezbędne do zawarcia lub odmowy zawarcia umowy związanej z dostarczeniem Pani/Panu zamówionych produktów (lub usług).

 

 

Jaki zakres i przez jaki okres będą przechowywane Pani/Pana dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji każdego z wymienionych powyżej celów.

 

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, Pani/Pan ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Możemy przetwarzać następujący zakres Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, jako dane niezbędne do założenia konta w naszych serwisach internetowych. Dodatkowo możemy przetwarzać m.in. historię złożonych zamówień, ewentualnych reklamacji, adres, numer telefonu, jak również dodatkowe dane, które mogą zostać przez Panią/Pana dobrowolnie podane (np. data urodzenia).

 

 

Wymóg podania danych:

 

Podanie danych w celu realizacji powyższych celów jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

 

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Panią/Pana w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

 

Wyrażenie zgody na podejmowanie w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym decyzji opartych o profilowanie, jest dobrowolne.

 

Przetwarzanie danych w pozostałych celach, tj. dopasowanie treści witryn internetowych TURAM DISTRIBUTION Sp. z o.o. do Pani/Pana zainteresowań, wykrywania botów i nadużyć w usługach TURAM DISTRIBUTION Sp. z o.o., pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług TURAM DISTRIBUTION Sp. z o.o. jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług TURAM DISTRIBUTION Sp. z o.o.. Niezebranie Pani/Pana danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

 

 

Do jakich odbiorców przekazywane będą Pani/Pana dane osobowe?

 

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 

Pani/Pana dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

 

 

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

 

W związku z wykorzystywaniem przez nas w działalności marketingowej narzędzi: Active Campaign, Synerise oraz narzędzi Google, LLC oraz Facebook, Inc., Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w tym szczególności do Stanów Zjednoczonych. Zgodne z przepisami ochrony danych, zabezpieczenia, które zagwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przy przetwarzaniu danych poza EOG gwarantuje stosowanie zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez UE. W przypadku pytań dotyczących przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy należy się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

 

 

Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 

Przysługują Panu/Pani następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych:

- prawo do żądania sprostowania danych;

- prawo do żądania usunięcia danych (w określonych sytuacjach);

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;

- prawo dostępu do Pani/Pana danych, w tym uzyskania kopii danych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

- prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

- prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy odbywa się ono w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów TURAM DISTRIBUTION Sp. z o.o. – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, tj. stan faktyczny, który nie istniał w momencie zbierania danych, jeśli dane były bezpośrednio zbierane od osoby, której dotyczyły lub stan faktyczny, który istniał w chwili zbierania danych, ale nie był znany TURAM DISTRIBUTION Sp. z o.o., w momencie zbierania danych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczyły;

- prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - jeśli odbywa się ono w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego;

- prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Postanowienia końcowe:

 

Niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana oraz akutalizowana. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności spowodowane zmianami przepisów prawa lub związane ze zmianami oferty usług dostępnych w serwisach TURAM DISTRIBUTION Sp. z o.o. bądź rozwojem funkcjonalności serwisów TURAM DISTRIBUTION Sp. z o.o. będą niezwłocznie komunikowane Tobie poprzez ogłoszenie na stronie serwisów TURAM DISTRIBUTION Sp. z o.o. lub w wiadomości e-mail Pani/Panu przesłanej, jeśli posiada Pani/Pan konto w serwisach TURAM DISTRIBUTION Sp. z o.o.

 

Na stronie internetowej TURAM DISTRIBUTION Sp. z o.o. znajdują się linki lub inne odnośniki prowadzące do zewnętrznych stron internetowych lub serwisów społecznościowych (np. Youtube, Facebook, Instagram) i profili TURAM DISTRIBUTION Sp. z o.o. na takich portalach, nienależących do TURAM DISTRIBUTION Sp. z o.o. Prosimy o pamiętanie, że TURAM DISTRIBUTION Sp. z o.o. nie ma wpływu i nie odpowiada za sposób przetwarzania danych osobowych przez podmioty będące właścicielami tych portali, natomiast w odniesieniu do profili TURAM DISTRIBUTION Sp. z o.o. w ramach takich serwisów Politykę Prywatności stosuje się odpowiednio. Osobę, która skorzysta z przekierowania obowiązywać będą również polityki prywatności i cookies opublikowane przez administratorów zewnętrznych stron internetowych. Prosimy o zapoznanie się z tymi politykami.

 

TURAM DISTRIBUTION Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za polityki w zakresie przetwarzania danych osobowych innych podmiotów i organizacji, dostawców serwisów społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Youtube), systemów operacyjnych, portali, usług, w tym danych, które za pośrednictwem tych serwisów społecznościowych ujawniane są innym podmiotom. TURAM DISTRIBUTION Sp. z o.o. będzie mieć dostęp do niektórych danych użytkowników ww. portali takich jak wiek, płeć, lokalizacja, aktywność na zewnętrznych stronach www w ramach profilu TURAM DISTRIBUTION Sp. z o.o., które nie będą umożliwiały identyfikacji użytkowników. Dane te będą mogły być wykorzystywane w celu kierowania reklamy co jest prawnie uzasadnionym celem TURAM DISTRIBUTION Sp. z o.o.

 

Akceptacji lub braku akceptacji na wykorzystywanie powyższych danych w ramach w/w portali można dokonać w ustawieniach konta w serwisach społecznościowych, po zalogowaniu się na konto w danym serwisie – w zakładce dotyczącej prywatności oraz ustawieniach dotyczących wyświetlanych reklam.

 

Polityka w zakresie Plików Cookies

/TURAM DISTRIBUTION Sp. z o.o./

 

 

I.) O nas

 

Witamy Panią/Pana w serwisie internetowym, którego administratorem jest Spółka  TURAM DISTRIBUTION sp. z o. o. (dalej jako: „TURAM DISTRIBUTION”) z siedzibą w Zabłotcach pod adresem: 38-500 Sanok, Zabłotce 156, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000374447, REGON: 180021672, NIP: 6881254754, BDO: 000287377, adres poczty elektronicznej: sklep@teaforte.pl oraz tel.: 662254612.

 

TURAM DISTRIBUTION jest administratorem danych osobowych, które są podawane i przetwarzane na stronie internetowej pod adresem: teaforte.pl (dalej jako „Strona Internetowa TEAFORTE.PL”).

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności dostępną na stronie internetowej pod adresem: teaforte.pl lub skontaktowanie się z  Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu: sklep@teaforte.pl

 

 

II.) Czym są pliki „cookies” i do czego służą?

 

Pliki cookies to niewielki plik tekstowy, który jest zapisywany na Pani/Pana urządzeniu, gdy Pani/Pan odwiedza Stronę Internetową TEAFORTE.PL. Pliki te są przesyłane przez serwis internetowy do przeglądarki. Każdy plik cookie posiada anonimowy identyfikator i pozwala zidentyfikować urządzenie, w którego pamięci został zapisany przez określony czas (czas, po którym dany plik cookie zostanie usunięty). Pliki cookies są zapisywane w celu rozpoznania Pani/Pana urządzenia, poznania Pani/Pana preferencji, a także zbierania informacji na temat Pani/Pana wcześniejszych działań na Stronie Internetowej TEAFORTE.PL.

 

 

III.) Jakich plików cookies używamy?

 

Możemy używać następujących rodzajów plików cookies:

 

Sesyjne pliki cookies – są to informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te pliki cookies są niezbędne, aby działały poprawnie niektóre funkcjonalności Strony Internetowej TEAFORTE.PL.

 

Stałe pliki cookies – dzięki nim korzystanie ze Strony Internetowej TEAFORTE.PL jest łatwiejsze (np. zapamiętują układ treści, wybraną rozdzielczość). Mogą być wykorzystywane do różnych celów, w tym do zapamiętywania Pani/Pana preferencji i wyborów podczas korzystania ze strony internetowej. Te pliki cookies pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres.

 

Własne pliki cookies (first party cookies) – są zapisywane przez obecnie przeglądaną stronę internetową. Służą one poprawie jakości korzystania ze Strony Internetowej TEAFORTE.PL.

 

Pliki cookies stron trzecich (third party cookies) - są wykorzystywane przez strony trzecie, jak np. portale społecznościowe, w celu śledzenia Pani/Pana wizyt na różnych stronach internetowych, na których zamieszczają reklamy.

 

Pliki cookies używane przez Stronę Internetową TEAFORTE.PL można podzielić na następujące kategorie:

 

1.) Niezbędne pliki cookies,

 

2.) Analityczne pliki cookies,

 

3.) Marketingowe pliki cookies.

 

 

Ad 1.) Niezbędne pliki cookies

 

Niezbędne pliki cookies obejmują ściśle niezbędne pliki cookies, których używamy do funkcjonowania Strony Internetowej TEAFORTE.PL oraz funkcjonalne pliki cookie, które pomagają w działaniu i projektowaniu Strony Internetowej TEAFORTE.PL. Ulepszają one funkcjonalność Strony Internetowej TEAFORTE.PL, a także umożliwiają jej personalizację.

 

Niezbędne pliki cookie są ustawiane wyłącznie w odpowiedzi na podejmowane przez Panią/Pana działania. Działania te stanowią żądanie świadczenia usług, w tym ustawienie Pani/Pana preferencji dotyczących prywatności, czy też wypełnienie formularzy (np. formularza kontaktowego).

 

Funkcjonalne pliki cookie pomagają nam zapamiętać wybrane przez Panią/Pana ustawienia strony, czy też pomagają przy innych funkcjach podczas przeglądania i korzystania ze Strony Internetowej TEAFORTE.PL. Pliki te pomagają nam zapamiętać Pani/Pana preferencje i ułatwiają funkcjonowanie Strony Internetowej TEAFORTE.PL, kiedy Pani/Pan odwiedza ją ponownie.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania swoimi plikami cookies (wyrażenia i wycofania zgody), prosimy o zapoznanie się z treścią pkt. VII niniejszej polityki /poniżej/. Prosimy pamiętać o tym, że jeżeli Pani/Pan zdecyduje się na takie rozwiązanie, to niektóre części Strony Internetowej TEAFORTE.PL mogą nie działać.

 

 

Ad 2.) Analityczne pliki cookies

 

Analityczne pliki cookies pomagają badać statystyki dotyczące ruchu na Strony Internetowej TEAFORTE.PL oraz sprawdzać źródła tego ruchu. Ponadto, umożliwiają uzyskiwanie informacji, które zakładki strony są najbardziej popularne, a także jak użytkownicy poruszają się po Stronie Internetowej TEAFORTE.PL. Pliki te mają na celu poprawić komfort korzystania ze Strony Internetowej TEAFORTE.PL. Dodatkowo, dzięki analitycznym plikom cookies mamy możliwość wykrywać różnego rodzaju nadużycia np. sztuczny ruch internetowy (tzw. boty).

 

Na działanie analitycznych plików cookies niezbędna jest Pani/Pana zgoda. Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania swoimi plikami cookies (wyrażenia i wycofania zgody), prosimy o zapoznanie się z treścią pkt. VII.) niniejszej polityki /poniżej/.

 

 

Ad 3.) Marketingowe pliki cookies

Marketingowe pliki cookies mogą być instalowane na Stronie Internetowej TEAFORTE.PL przez naszych partnerów. Marketingowe pliki cookies umożliwiają profilowanie reklam wyświetlanych zarówno na zewnętrznych serwisach internetowych, jak i na Stronie Internetowej TEAFORTE.PL, stosownie do Pani/Pana preferencji w zakresie wyboru usług, na podstawie posiadanych przez nas danych, w tym Pani/Pana zachowania na Stronie Internetowej TEAFORTE.PL.

 

Na działanie marketingowych plików cookies niezbędna jest Pani/Pana zgoda. Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania swoimi plikami cookies (wyrażenia i wycofania zgody), prosimy o zapoznanie się z treścią pkt. VII.) niniejszej polityki /poniżej/.

 

 

  1. Piksel Facebooka

 

Piksel Facebooka to usługa dostarczana przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Dzięki temu narzędziu możemy określić grupy docelowe reklam na Facebooku, na podstawie częstotliwości odwiedzin na Stronie Internetowej TEAFORTE.PL oraz innych aktywności użytkownika. Używamy tego narzędzia do pomiaru skuteczności działań marketingowych online. Pozwala nam to monitorować działania użytkowników po obejrzeniu lub kliknięciu reklamy na Facebooku.

 

Po wywołaniu witryny Piksel Facebook jest zintegrowany bezpośrednio z Facebookiem i może przechowywać plik cookie na Pani/Pana urządzeniu. Jeśli następnie Pani/Pan zaloguje się na Facebooku lub jest już Pani/Pan  zalogowana/-y na Facebooku, Pani/Pana strona zostanie zapisana w Pani/Pana profilu. Zebrane dane użytkownika są dla nas anonimowe, a zatem nie pozwalają nam stwierdzić tożsamości użytkownika. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dzięki czemu możliwe jest wyciągnięcie wniosków na temat danego profilu użytkownika. Przetwarzanie danych przez Facebook odbywa się zgodnie z polityką korzystania z danych Facebooka. Jeśli nie jesteś członkiem Facebooka, przetwarzanie danych nie ma na Panią/Pana wpływu.

 

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych może Pani/Pan odnaleźć na następującej witrynie internetowej: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

 

 

V.) Google Analytics

 

Google Analytics jest to narzędzie służące do analizy zasobów sieci Web oferowane przez Google Ireland Limited (dalej jako: „Google”) – firmę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, aby pozwolić operatorowi witryny internetowej na przeanalizowanie sposobu jej wykorzystania przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookies na temat Pani/Pana wykorzystania tej witryny internetowej jest zwykle przekazywana do serwera Google w USA i są tam przechowywane. Google dokona uprzedniego skrócenia Pani/Pana adresu IP znajdującego się na terenie Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub na terenie innych państw będących stroną Umowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedynie w przypadkach wyjątkowych na serwer Google w USA zostanie przesłany pełny adres IP i tam dopiero zostanie skrócony. Adres IP przekazywany przez Pani/Pana przeglądarkę w kontekście Google Analitycs nie jest scalany z innymi danymi Google.

 

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na następującej witrynie internetowej: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html oraz https://policies.google.com/?hl=pl .

 

W celu dezaktywacji Google Analytics należy kliknąć na podane poniżej hiperłącze, aby ściągnąć i zainstalować wtyczkę do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

 

VI.) Jak długo przechowujemy pliki cookies?

 

Sesyjne pliki cookies pozostają na Pani/Pana urządzeniu do momentu opuszczenia przez Panią/Pana Strony Internetowej TEAFORTE.PL.

 

Stałe pliki cookies pozostają na Pani/Pana urządzeniu przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia.

 

 

VII.) Jak zarządzać plikami cookies?

 

Pani/Pana zgoda nie jest wymagana na działanie niezbędnych plików cookies.

 

Analityczne pliki cookies i marketingowe pliki cookies nie zostaną zainstalowane na Pani/Pana urządzeniu bez Pani/Pana zgody. Pani/Pan może wyrazić zgodę lub ją wycofać w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień na Stronie Internetowej TEAFORTE.PL (https://www.teaforte.pl/; w zakładce: „Ustawienia cookies”.

 

Należy jednak pamiętać, że jeśli wyłączy Pani/Pan działanie plików cookies, nie będzie Pani/Pan w stanie w pełni korzystać z niektórych elementów Strony Internetowej TEAFORTE.PL np. nie będzie Pani/Pan mogła/mógł korzystać z funkcji personalizacji Strony Internetowej TEAFORTE.PL.

 

 

VIII.) Zmiany Polityki plików cookies

 

Uprzedzamy, że możemy dokonywać zmian w niniejszej polityce, w szczególności w celu dostosowania jej do zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązujących. Zmiany w polityce wejdą w życie w terminie podanym w informacji o jej zmianie, nie wcześniej jednak niż w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia.

 

 

IX.) Jaka skontaktować się z nami?

 

Jeżeli Pani/Pan ma dodatkowe pytania dotyczące plików cookies lub przetwarzania przez TURAM DISTRIBUTION danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@teaforte.pl

 

 

Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Kurier InPost) już od 290,00 zł.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium